HOME   PREVIOUS   NEXT   ARCHIVE BERLINews
Online Newsletter Nr. 132
Philippine Community

SEMANA SANTA

   Ang paggunita ng Semana Santa ay mga tampok na pagdiriwang ng Sambayanan sa Pilipinas at pati na rin sa iba’t-ibang bahagi ng mundo, gaya sa Berlin, Germany. Sa pamamagitan ng mga natutunang tradisyon sa Pilipinas, ang pananampalataya ng mga Pilipino ay nagkakaroon ng bagong sigla at buhay lalo na pagmalayo na sa sariling bayan. Kaya ito rin ang ginugunita ng mga Sambayanang Pilipino sa ibang bansa upang ipamalas ang kahalagahan ng panalangin at buhay espiritwal.

   Isinasagawa din dito sa Berlin ang pabasa, ang pag-awit o pagbasa ng mga deboto sa mahabang pasyon ni Hesukristo. Ang nasabing pasyon na nasa anyong patula ay hango sa Bibliya ng mga Katoliko Romano. Ang grupo ng mang-aawit ay kakanta nang sabay sa saliw ng luma o bagong kanta, sinasamahan ng mga instrumento kung minsan upang mas masigla ang pagbabasa. Kadalasan ang pabasa ay idinadaos kapilya ng barangay. Ang pagbasa ng pasyon ay sinisimulan sa Miyerkoles Santo at tinatapos sa Biyernes Santo. Ngunit dito sa Berlin maaga ring inuumpisaahan ang pabasa sa kadahilanang ang ilan sa mga tao ay may trabaho pa kaya naman kung sino lang ang bakante o walang trabaho ay syang dumadalo sa naturang panalangin. Halos lahat ng mga tao sa isang komunidad ay nakikisali sa gawaing ito, maliban lamang sa iba na may ibang pananamaplataya. May mga may-ari ng imahen na nagpapahiram ng kanilang poon, mayroon din naman na nagbibigay ng pera at pagkain bilang kontribusyon. Karaniwang salabat ang inihahaing inumin dito upang mapaganda at hindi mapaos ang boses ng kalahaok sa pagbasa ng pasyon.

   Ang Daan ng Kruz ay pinangunahan ng iba’t-ibang grupo bawat linggo: mga lider ng Sambayanan, mga bata, mga kabataan, mga Aleman, mga magulang at mga biyuda. May mga grupo rin na kabilang sa “Retreat at Home” na bawat linggo ay nagpapalitan ng mga karanasan at mga kaisipan. Ang kwaresma ay isa sa mga pinaka-solemn, makulay at napaka banal na kaganapan sa mga Pilipino pareho sa Pilipinas at ibang bansa, tulad ng sa Berlin. Ito ay isang linggo ng mga dasal, awit, pagluluksa at celebration. Ang pagkakataon na mararamdaman ang nakakalungkot at maligayang aspeto ng buhay ng tao. Ang Banal na Linggo o "Mahal Na Araw" ay nagpapakita sa iba't-ibang tradisyon ng mga Filipino na kung saan isinasagawa mula sa maraming mga henerasyon. Ang mga araw mula Abril 8 hanggang 15 ay makabuluhan para sa maraming Pilipino at Germans sa Berlin dahil sa ilang mga Filipino tradisyon na kung saan ay ginunita sa Banal na liturhiya ng Linggo - "ang Pagbabasbas Ng Palaspas." Gamit ang mga Palms, at pagsasadula ng Komunidad sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na din ang simula ng Banal na Linggo. Sa "Cenaculo", isang sinakulo sa buhay at kamatayan ni Jesus ay ginunita sa panahon ng Linggo ng Palaspas, Biyernes Santo at Linggo ng pag kabuhay.

   Ang mga bata ay lubos na nagalak sa paghahanap ng mga itlog pagkatapos ng Misa habang ang Sambayanan ay nagsalo-salo sa bulwagan ng Simbahan. May mga paninda ring produktong galing sa Pilipinas. Ang pagdiriwang ng Kuwaresma at Mahal na Araw ay pagpapahayag ng diwa at damdamin ng mga Pilipino, na dinaluhan rin sa mga Aleman at mga taong galing sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng mga pagdiriwang na ito ay nabubuhay ang sariling pananampalataya at naibabahagi sa iba ang isang makulay at makasaysayang tradisyon sa mga bansang malamig na ang buhay espiritwal at sa mga taong kung minsan ay nakakalimot na rin sa ipinamalas na pagmamahal ng Panginoon.


(CRIS DIZON)
 
 
 
 

TOP